INSTITUCIJOMS / ORGANIZACIJOMS

Informacija muziejams, galerijoms, projektų erdvėms.
Projekto auctum.org eiga. 

Kviečiame prisijungti prie šiuo metu vykdomo tyrimo, kurio tikslas – išsiaiškinti parodinių erdvių ekspozicijų turinio pristatymo galimybes akliems / silpnaregiams bei kurtiems / neprigirdintiems lankytojams. Galite pasirinkti jums patogiausią dalyvavimo tyrime formą – apklausą elektronine anketa arba gyvą susitikimą (interviu) su projekto vadove (kontaktai puslapio apačioje).  

ANKETA PILDYMUI INTERNETE

Pildykite anketą šiame puslapyje arba paspaudus nuorodą žemiau: 

https://goo.gl/forms/PVqoi1GQnSAWjAWp1

NAUJIENŲ SRAUTAS

NORITE PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO?