Tyrimas „Parodų turinio pristatymo galimybės kurtiems ir neprigirdintiems asmenims“

Tyrimo tikslai:

1. Išsiaiškinti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų lankymosi parodų erdvėse poreikius;

2. Įvertinti Kauno parodų erdvių parodų turinio pristatymo galimybes kurtiesiems ir neprigirdintiesiems lankytojams.

Tyrimo pradžios metai: 2017 m.

Tyrimą atlieka: VšĮ „Meno vadybos platforma“, tyrimo vadovė R. Stepanovaitė

Puslapyje skelbiami tarpiniai tyrimui svarbūs anketinių apklausų duomenys, surinkti iki 2017 12 31. 

Tyrimo auditorija: 15-65 m. asmenys, turintys įvairių klausos sutrikimų.
Tyrimo imtis: apklausti 62 respondentai iš visos Lietuvos (45 mot. lyties ir 17 vyr. lyties).
Tyrimo laikotarpis: 2017.11.22 – 2017.12.31
Apklausos atliktos lietuvių kalba internete, naudojant Google internetines apklausos anketas.

Pateikiama dalis apklausų atsakymų:

1. Koks Jūsų klausos sutrikimas?

2. Ar lankotės Lietuvos muziejų, galerijų meno projektų erdvių parodose?

3. Kaip dažnai lankotės Lietuvos muziejų, galerijų, meno projektų erdvių parodose?

4. Kokias parodas norėtumėte aplankyti (galima pasirinkti kelis atsakymus)?

* Klasikinio / šiuolaikinio / modernaus meno parodas – 55,7 % respondentų

* Teatro / šokio / kino / literatūros parodas – 67,8% respondentų

* Istorines, valstybės pažinimo parodas – 70,5% respondentų

* Parodas, pristatančias mokslo ir technologijų laimėjimus – 54,1% respondentų

* Kostiumo / mados / dizaino parodas – 47,5% respondentų

* Medicinos parodas – 31,1% respondentų

* Lankyti parodas nėra aktualu – 8,2% respondentų

* Sporto / sveikatos / vaikų / mokslo – 1,6% respondentų

* Informacinių technologijų laimėjimų parodas – 1,6% respondentų

* Architektūros parodas – 1,6% respondentų    

5. Kokios parodos dalys Jums yra svarbiausios? Kokios turėtų būti prieinamos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems parodų lankytojams (galima pažymėti kelis atsakymus)?

* Bendros parodos idėjos aprašymas (galėtų būti ekrane pateiktas vertimas į gestų kalbą) – 68,9% respondentų

Kiekvieno eksponato aprašas (galėtų būti ekrane pateiktas vertimas į gestų kalbą ) – 63,9% respondentų

Eksponatų tik su garsiniu turiniu aprašas (galėtų būti ekrane pateiktas vertimas į gestų kalbą) – 34,4% respondentų

Eksponatų tik su garsiniu turiniu aprašas (galėtų būti ekrane pateikiami specializuoti subtitrai) – 50,8% respondentų

* Parodos dalys galėtų būti pateikiamos ir subtitrais, ir gestų kalba – 1,6% respondentų

6. Kaip pristatytas parodų turinys Jums būtų aktualiausias/patogiausias (galite pasirinkti kelis atsakymus)? 

* Turinys su vertimu į gestų kalbą (ekrane pateikiamas vaizdas) – 82% respondentų

Turinys su specializuotais subtitrais (ekrane pateikiamas vaizdas) – 62,3% respondent7

* Turinys, pateiktas tekstu (spausdinta) – 18% respondentų

* Turinys, kurį gestų kalba pristato klausos negalią turintis gidas (gyvai, arba vaizdo skambučio metu) – 45,9% respondentų

7. Ar naudojatės išmaniaisiais įrenginiais? Jei taip, kokiu įrenginiu naudotis Jums patogiausia (galima pažymėti kelis atsakymus)?

* Kompiuteriu – 31,7% respondentų 

* Planšete – 40% respondentų

* Išmaniuoju telefonu – 91,7% respondentų

Išmaniaisias įrenginiais nesinaudoju, arba naudojuosi labai retai – 1,7% respondentų

8. Ar Jums svarbu atvykus į parodų erdvę gauti informacijos apie pastato planą, erdvių išdėstymą, tualetą, kavinę ar kitas patalpas, specialiai paruoštos Jums? Jei taip, kokiu formatu (galima pažymėti kelis atsakymus)?

* Erdvėje galėtų pasitikti darbuotojas, kuris mokėtų gestų kalbos pagrindus – 55,7% respondentų

Informacija ekrane galėtų būti pateikiama su vertimu į gestų kalbą – 37,7% respondentų

* Informacija ekrane galėtų būti pateikiama su specializuotais subtitrais – 32,8% respondentų

* Užtektų, kad erdvės būtų pažymėtos sutartiniais ženklais arba aprašytos tekstu viename plane – 40,9% respondentų

* Man nesvarbu, ar ši informacija yra specialiai paruošta – 11,5% respondentų

* Būtų gerai turėti galimybę pačiam paklausti kas kur yra ir matyti ženklus – 1,6% respondentų

9. Ar norėtumėte patys prisidėti prie parodų prieinamumo (pritaikymo) darbų Lietuvoje? Gal konsultuodami galerijų, muziejų darbuotojus arba patys išmėgindami pristatomą turinį?

10. Ar norėtumėte susipažinti su šiuolaikinio meno parodomis?

11. Ar esate anksčiau pildę panašią anketą?

Dėl išsamių apklausų duomenų kreiptis į tyrimo vadovę Rūta Stepanovaitę, el. p. stepanovaite.ruta@gmail.com