AUCTUM.org

PLATFORMA, PRISTATANTI PILOTINĮ MODELĮ IR JĮ LYDINTĮ TYRIMĄ:

apie parodų turinio pritaikymą akliesiems / silpnaregiams ir kurtiesiems / neprigirdintiesiems

1. PROJEKTAS

„Šiuolaikinio meno parodų Lietuvoje pristatymo žmonėms su regos ir klausos negalia pilotinio modelio kūrimas ir įgyvendinimas“ ir „Šiuolaikinio meno parodų Lietuvoje pristatymo žmonėms su regos ir klausos negalia pilotinio modelio kūrimas, lydimas taikomojo tyrimo, skirto išsiaiškinti parodų Kauno mieste pristatymo akliesiems ir kurtiesiems galimybes“. 

Platformos, pristatančios projekto rezultatus, trumpas pavadinimas: Auctum (pagal lot. kalbos žodį augimas”).

Vykdytojas: viešoji įstaiga „Meno vadybos platforma“, projekto vadovė Rūta Stepanovaitė.

2. IDĖJA

Pirmosios regėjimo negalią turintiems asmenims skirtos parodos Lietuvoje buvo surengtos 1997 metais M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filiale – Paveikslų galerijoje, Kaune. Klausos negalią turintiems asmenims specializuoto parodų turinio sutinkama gana retai (išskyrus pačių kurčiųjų kūrybos pristatymą), situacijos problematika išryškėja, parodose eksponuojant kūrinius su garsiniu turiniu. Apžvelgiant bendrą parodų turinio pristatymo regos/klausos negalią turintiems asmenims situaciją, įvairaus pobūdžio pavienes iniciatyvas galima nesunkiai suskaičiuoti. Be to, dažniausiai sutinkamos parodos – tai specialiai liesti pritaikyti kūriniai ar lydimi aprašymų, tačiau beveik nėra praktikos, kuomet regos/klausos negalią turintiems asmenims būtų prieinamos jau esamos, negalios neturintiems asmenims skirtos, pažintinės programos.

3. TIKSLAS

Tikslinė šio projekto grupė – Lietuvos aklieji ir silpnaregiai bei kurtieji ir neprigirdintieji, neturintys daug galimybių pažinti šiuolaikinio meno procesus, ir Lietuvos parodinės erdvės, pristatančios šiuolaikinį meną. Platesnis tyrimas vykdomas apžvelgiant Kauno miesto ekspozicines erdves, pristatančias įvairų turinį. 

Projektu siekiama atlikti didelės apimties tyrimą ir sukurti bei įgyvendinti pilotinį šiuolaikinio meno renginių turinio pristatymo regos / klausos negalią turintiems asmenims modelį. 

4. EIGA

2017 m. etape pilotinio modelio kūrimą bei pristatymą lydi aklųjų ir silpnaregių/kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizacijų narių bei pavienių asmenų anketinė / interviu apklausa (skirta ištirti parodų turinio pristatymo akliesiems/kurtiesiems poreikius), darbas su savanorių grupėmis, pilotinio modelio kūrimas. Antrajame projekto etape, 2018 m., numatomas projekto tarpinių rezultatų pristatymas Lietuvos parodinių erdvių atstovams (aptariant modelio perėmimo galimybes). Pilotinis projektas – tai kartu išsamus projekto poveikio vertinimo modelis, parodysiantis jo pritaikymo galimybes, stiprybes bei silpnybes.  

5. PARTNERIAI, RĖMĖJAI

Partneriai: tyrime ir modelio kūrimo procese bendradarbiauja suinteresuotos atitinkamą kvalifikaciją turinčios šalys: 2 šiuolaikinio meno parodinės erdvės (Nacionalinė dailės galerija, projektų erdvė “Kabinetas”), konsultacijas techniniais klausimais teikia Lietuvos aklųjų biblioteka bei informacinių technologijų specialistai, turinio pritaikymo ir paruošimo klausimais bendradarbiauja Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Audiovizualinio vertimo studijų programos dėstytojai bei studentai, tyrime dalyvauja Lietuvos aklųjų / kurčiųjų organizacijos, asociacijos, Lietuvos parodinės erdvės.

Dalinai finansuojama: Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kauno miesto savivaldybės.

NORITE PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO?

NAUJIENŲ SRAUTAS