Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) teikia rekomendacijas, siekiant pritaikyti aplinką savivaldybėse žmonėms su regos negalia:

„Regėjimo negalią turintys žmonės vis drąsiau integruojasi į visuomenę ir kasdien vaikšto tomis pačiomis gatvėmis, kuriomis vaikšto regintieji, lankosi tuose pačiuose viešosios paskirties įstaigose. Sėkmingai aklųjų ir silpnaregių integracijai į visuomenę labai didelės reikšmės turi tinkamai sutvarkyta, jų poreikiams pritaikyta fizinė aplinka – šaligatviai, gatvių perėjos, įėjimai į viešosios paskirties pastatus, galimybė greitai ir tiksliai susiorentuoti juose. Netinkamai tvarkoma ar nepritaikyta fizinė aplinka neįgaliajam žmogui ne tik sukelia papildomų sunkumų, bet gali tapti pavojinga. Žmogus gali patirti įvairių traumų, o kartais iškyla net tiesioginis pavojus jo gyvybei.“

Dokumento informacija aktuali parodinėms erdvėms, siekiančioms įsivertinti regos negalią turinčių parodų lankytojų kelią iki institucijos. Čia galite parsisiųsti PDF dokumentą su pagrindine informacija apie viešųjų erdvių pritaikymo poreikius akliesiems ir silpnaregiams:

Atsisiųsti dokumentą

 

Informacija LASS puslapyje: http://www.lass.lt/index.php?618633464