2017 m. birželio 1415 d. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje įvyko tarptautinis renginys „Meno prieinamumas: muziejai, bendruomenės ir socialinės atskirties grupės“. Renginys  projekto „Museums, Art and Alzheimer’s“ dalis ir yra sutelktas ties klausimu, kaip kultūros ir meno kūrėjai bei organizacijos gali savo veikla kurti pokyčius visuomenėje. Norėdamas būti bendruomenės centru, muziejus pirmiausiai turi tapti besimokančia, o žengdamas dar toliau – dalyvaujamojo valdymo („participatory governance“) organizacija, kuri nori žinoti, ar muziejus yra jos auditorijos gyvenimo dalis, skatina domėjimąsi ir stiprina emocinį auditorijos ryšį su kultūra. Muziejaus savianalizė ir komunikacijos būdų paieškos gali pasiūlyti priemonių, kaip asmenys socialinėje atskirtyje galėtų džiaugtis kultūros vertybėmis, dalyvauti kūrybiniuose procesuose, per meną pažinti pasaulį, save ir kitus. Daugiau apie renginį: http://www.menasgerovei.lt/tarptautinis-renginys.html

Projekto „auctum.org“ vadovė Rūta Stepanovaitė renginyje pristatė pranešimą: „Šiuolaikinio meno parodų pristatymo žmonėms su regos ir klausos negalia pilotinio modelio kūrimas ir įgyvendinimas, lydimas taikomojo tyrimo, skirto išsiaiškinti parodų pristatymo akliesiems ir kurtiesiems Kauno mieste galimybes“. Jame aptarta 2017 m. vykdomo projekto etapo eiga, partneriai, pristatytas tikslas, uždaviniai bei iššūkiai, su kuriais susiduria meno mediatorius  asmuo, į dialogą kviečiantis parodines institucijas ir tikslines grupes, kurioms skiriamas parodų turinys. R.Stepanovaitė pastebėjo, jog parodų turinio pažinimo procesas prasideda jau aklojo / kurčiojo namuose, todėl, atliekant tyrimą bei kuriant pilotinį modelį, svarbu apimti ne tik galutinį rezultatą  parodas institucijoje, bet ir kitus savarankiško pažinimo lygmenis, kurie prasideda gerokai anksčiau.

<< Sugrįžti į naujienas institucijoms