Auctum.org projekto partneriai – VU Kauno fakulteto Audiovizualinio vertimo (AVV) studijų programos dėstytojai ir studentai. Ruduo studijų programos dėstytojams – derlingas metas. Šis ruduo derlingas konferencijų. Pirmąją spalio mėnesio savaitę AVV dėstytojos dalyvavo VU Filologijos fakulteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“. Audiovizualinio vertimo sekcijoje buvo pristatyti net trys pranešimai: Jurgitos Kerevičienės „Subtitravimas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems“ galimybės ir iššūkiai“, Godos Rumšienės „Voice over translation versus subtitling: Comparative analysis of intercultural translation of a film“ ir Danguolės Satkauskaitės „Etnolektų perteikimas dubliaže: animacinio filmo „Ratai 2“ pavyzdys“.

Rugsėjo 25-26 dienomis AVV dėstytojos Lina Abraitienė, Jurgita Astrauskienė, Laura Niedzviegienė, Danguolė Satkauskaitė ir Loreta Ulvydienė dalyvavo Adomo Mickevičiaus universitete Poznanėje (Lenkija) vykusioje tarptautinėje Audiovizualinio vertimo konferencijoje „Intermedia 2017“. Dėstytojos skaitė pranešimus apie subtitravimą, dubliažą ir garsinį vaizdavimą Lietuvoje, o rugsėjo 27 d. tobulinosi ADLAB PRO organizuotose garsinio vaizdavimo dirbtuvėse. Pakeliui į Lietuvą specialistės aplankė erdvės pažinimo parką skirtą akliesiems ir silpnaregiams Ovinskoje. Keletas nuotraukų iš kelionės – albume.

<< Sugrįžti į naujienas institucijoms