Lietuvos žmonių su negalia sąjunga bendradarbiaudama su Turizmo departamentu prie LR Ūkio ministerijos, 2017 m. birželio 27 dieną organizavo seminarą verslo ir institucijų atstovams apie neįgaliųjų aptarnavimą ir aplinkos pritaikymą “Turizmas prieinamas visiems: iššūkiai ir galimybės”, kuriame pristatyta informacija apie asmenų su negalia poreikius pritaikant infrastruktūrą, paslaugas, aplinką ir informaciją, taip pat galimybės pasinaudoti ES parama 2014 – 2020 metais. Daugiau apie organizatorius: http://www.negalia.lt/

Seminaro pranešimai:

  • 7 priežastys, dėl kurių žmonės su regos negalia pasirinks Jus;
  • Žmonių su klausos negalia aptarnavimo specifika;
  • Klientų su negalia aptarnavimo standartas. Prekės ženklas „Draugiškas neįgaliesiems“;
  • Aplinkos pritaikymo neįgaliesiems gerosios praktikos pavyzdžiai;
  • ES parama verslui 2014 – 2020 metais;

Su mokymų metodine medžiaga, 6 val. trukmės seminare, susipažino ir dalyvio pažymėjimą gavo projekto auctum.org vadovė Rūta Stepanovaitė. Įgytos žinios vertingos tiriant svarbių turizmo sektoriaus dalyvių – parodinių institucijų – aplinkos ir turinio pritaikymo galimybes akliesiems / silpnaregiams ir kurtiesiems / neprigirdintiesiems.

<< Sugrįžti į naujienas institucijoms